ติดตามพวกเราได้ที่ :

ชื่อผู้ใช้งาน : piakser

Display Name : piakser

ชื่อ : -

นามสกุล : -

วันเกิด : -

อายุ : -

เพศ : -

ที่อยู่ : -

รหัสไปรษณีย์ : -

เบอร์มือถือ : 0

อีเมล์ : wavex280@hotmail.com

Profiling Summary Report (Time: 1.36981s, Memory: 17,157KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `gm_member` `t` WHERE username=:username AND status='A' LIMIT 1) 1 0.79979 0.79979 0.79979 0.79979
system.db.CDbCommand.query(SELECT 1 FROM `gm_member` `t` WHERE username=:username LIMIT 1) 1 0.33642 0.33642 0.33642 0.33642
ads 1 0.00544 0.00544 0.00544 0.00544