ติดตามพวกเราได้ที่ :

ชื่อผู้ใช้งาน : np.sri

Display Name : np.sri

ชื่อ : -

นามสกุล : -

วันเกิด : -

อายุ : -

เพศ : -

ที่อยู่ : -

รหัสไปรษณีย์ : -

เบอร์มือถือ : 0

อีเมล์ : u50778792015@hotmail.com

Profiling Summary Report (Time: 2.79888s, Memory: 17,176KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SELECT 1 FROM `gm_member` `t` WHERE username=:username LIMIT 1) 1 1.41878 1.41878 1.41878 1.41878
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `gm_member` `t` WHERE username=:username AND status='A' LIMIT 1) 1 1.14696 1.14696 1.14696 1.14696
ads 1 0.00207 0.00207 0.00207 0.00207