ติดตามพวกเราได้ที่ :

ชื่อผู้ใช้งาน : Kikms

Display Name : wannalak

ชื่อ : Wannalak

นามสกุล : Laksananiyom

เพศ : หญิง

ที่อยู่ : -

รหัสไปรษณีย์ : -

เบอร์มือถือ : 0

Profiling Summary Report (Time: 0.29434s, Memory: 17,163KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `gm_member` `t` WHERE username=:username AND status='A' LIMIT 1) 1 0.04823 0.04823 0.04823 0.04823
system.db.CDbCommand.query(SELECT 1 FROM `gm_member` `t` WHERE username=:username LIMIT 1) 1 0.01936 0.01936 0.01936 0.01936
ads 1 0.00192 0.00192 0.00192 0.00192