ติดตามพวกเราได้ที่ :

อีเมล์ :

รหัสผ่าน :

ให้ฉันอยู่ในระบบตลอดไป
Profiling Summary Report (Time: 0.37178s, Memory: 16,073KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
ads 1 0.00554 0.00554 0.00554 0.00554
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `gm_seo_metatag` `t` WHERE page_code=:page_code LIMIT 1) 1 0.00226 0.00226 0.00226 0.00226
system.db.CDbCommand.query(select * from gm_ads_floating where controller_id='member' and controller_action_id='signin' and ads_floating_active=1 limit 1) 1 0.00168 0.00168 0.00168 0.00168