ติดตามพวกเราได้ที่ :

ติดต่อลงโฆษณา:เพื่อความสะดวกในการให้บริการ กรุณากรอกข้อมูลดังนี้ค่ะ << BACK

: *

: *

:

: *

: *

Profiling Summary Report (Time: 0.27866s, Memory: 14,491KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW COLUMNS FROM `gm_marketing`) 1 0.00233 0.00233 0.00233 0.00233
ads 1 0.00191 0.00191 0.00191 0.00191
system.db.CDbCommand.query(select * from gm_ads_floating where controller_id='contact' and controller_action_id='marketing' and ads_floating_active=1 limit 1) 1 0.00130 0.00130 0.00130 0.00130
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `gm_marketing`) 1 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069